016-บทว่าด้วย คำซิกรุ้ลลอฮฺเมื่อสวมเสื้อผ้า / เมื่อได้เสื้อผ้าใหม่ / เมื่อเห็นเพื่อนสวมเสื้อผ้าใหม่ / วิธีการสวมใส่เสื้อผ้าและรองเท้า

You may also like...