ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 106) ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน อายะห์ที่ 19-20)

You may also like...