ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 106) ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน อายะห์ที่ 21-22)

You may also like...