017-บทว่าด้วย คำซิกรุ้ลลอฮฺ เมื่อถอดเสื้อผ้า, เมื่อจะออกจากบ้าน, เมื่อจะเข้าบ้าน

You may also like...