018-บทว่าด้วย คำซิกรุ้ลลอฮฺ เมื่อจะเข้าบ้าน, เมื่อตื่นตอนกลางคืนและจะออกจากบ้าน

You may also like...