บาปใหญ่ : 42.การสอดรู้สอดเห็น

บาปใหญ่ : 42.การสอดรู้สอดเห็น

 
 
00:00 / 27:02
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ)

สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนหลวง) พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯ
Default image
อาลี เสือสมิง