019-บทว่าด้วย คำซิกรุ้ลลอฮฺ ก่อนจะเข้าห้องน้ำ, และห้ามจากการกล่าวซิกรุ้ลลอฮฺหรือการพูดขณะปลดทุกข์

You may also like...