012-บทว่าด้วย คำซิกรุ้ลลอฮฺ เมื่อออกจากห้องน้ำ เกี่ยวกับการอาบน้ำละหมาด

You may also like...