ความประเสริฐของการทำดีต่อมิตรสหายของพ่อแม่และบรรดาเครือญาติและการให้เกียรติต่อบุคคล (ตอนจบ)

You may also like...