013-บทว่าด้วย ซิกรุ้ลลอฮฺ เกี่ยวกับการอาบน้ำละหมาด, การอาบน้ำทั่วร่างกาย, การทำตะยัมมุม

You may also like...