ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 107) ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน อายะห์ที่ 23-25)

You may also like...