ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 108) ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน อายะห์ที่ 26-27)

You may also like...