ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 109) ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน อายะห์ที่ 28-29)

You may also like...