021-บทว่าด้วย ดุอาขณะที่มีการอิกอมะฮฺ, เมื่อจะเข้าสู่การละหมาด, การตักบีเราะตุ้ลอิหฺรอม

You may also like...