024-บทว่าด้วย ดุอาอิฟติตะฮฺ, การกล่าวอะอูซุบิลลาฯ

You may also like...