การอีหม่านต่อเหตุการณ์อิสเราะอฺเมี๊ยะฮฺรอจ (หน้าที่ 65-67)

You may also like...