การอีหม่านต่อบ่อน้ำของท่านนบี (‏‏صلى الله عليه وسلم) ในวันกิยามะฮฺ (หน้า 67-68)

You may also like...