การอีหม่านต่อการให้การช่วยเหลือ (ซะฟาอะฮฺ) ในวันกิยามะฮฺ และพันธสัญญา (หน้า 68-70)

You may also like...