หน้า 096-097 | ตะเซาวุฟ : อย่าโกรธ อย่าตระหนี่ อย่ารักลาภยศสรรเสริฐ อย่ารักโลกดุนยา

You may also like...