หน้า 096-097 | ตะเซาวุฟ : อย่าโกรธ อย่าตระหนี่ อย่ารักลาภยศสรรเสริฐ อย่ารักโลกดุนยา

หน้า 096-097 | ตะเซาวุฟ : อย่าโกรธ อย่าตระหนี่ อย่ารักลาภยศสรรเสริฐ อย่ารักโลกดุนยา

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : อะเนาะ กุญจี ชุรฆอ  (อะกีดะฮฺ ฟิกฮฺ ตะเซาวุฟ) (เชคอับดุลกอดีรฺ อัลมัลดีลี)

(อธิบายเพิ่มเติมจานหนังสือ “ฟิกฮุ้ลมันฮาญี”)

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง