หน้า 101-103 | ตะเซาวุฟ : การมอบหมาย, รักอัลลอฮฺ, ยินดีต่อการกำหนดของอัลลอฮฺ, รำลึกถึงความตาย

You may also like...