บรรดาคุณธรรมอันสูงส่ง : บทที่ 4 : ซอบัรฺ (ความอดทน) [EP.5] – บทที่ 5 : ชุโกรฺ (การรู้คุณ) [EP.1]

You may also like...