ทำไม?..ต้องขอดุอา…ขอให้คนตายขอดุอาให้ได้หรือไม่?

You may also like...