อย่าเข้าใกล้ซินา (หะรอมการอยู่กับเพศตรงข้ามสองต่อสอง, ขอบเขตของการมองเพศตรงข้าม, สิ่งที่อนุญาตให้เปิดเผย, เอาเราะฮฺของสตรี )

You may also like...