อัลมัซฮับ EP.12 : มัซฮับในยุคเศาะฮาบะฮฺ #1 (หน้า 12-13)

You may also like...