068-ดุอาอิสติคอเราะฮฺ, ละหมาดอิสติคอเราะฮฺ

You may also like...