บาปใหญ่ที่ 50 : การละเมิด…

บาปใหญ่ที่ 50 : การละเมิด…

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ)

สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนหลวง) พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง