077-ส่งเสริมให้ระลึกถึงความตายมากๆ – ให้ถามครอบครัวของผู้ป่วยเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย…

You may also like...