alisuasaming .org

อัลมัซฮับ EP.22 : ประวัติอิมามอัช-ชาฟีอีย์ (ร.ฮ.) #2 (หน้า 24-25)

กิตาบ “อัลมัซฮับ” (ไม่ฮะรอมสังกัดมัซฮับ)المذهب : اتو تياد حرام برمذهبของท่านชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัลมันดีลี ร.ฮ.ดาวน์โหลดกิ...

อัลมัซฮับ EP.21 : ประวัติอิมามอัช-ชาฟีอีย์ (ร.ฮ.) #1 (หน้า 23-24)

กิตาบ “อัลมัซฮับ” (ไม่ฮะรอมสังกัดมัซฮับ)المذهب : اتو تياد حرام برمذهبของท่านชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัลมันดีลี ร.ฮ.ดาวน์โหลดกิ...

كتاب الجنائز บท ญะนาซะฮฺ #2 [บัดรอยน์ฯ : หน้า 52 บรรทัด 5 นับจากบท]

ตำที่ใช้ : مطلع البدرين ومجمع البحرين มัฏละอุล บัดรอยน์ ว่า มัจญ์มะอุ้ลบะฮฺรอยน์ (ฟิกฮฺ มัสฮับซาฟีอี)  สถานที่ : มัสญิดญ...

83-ส่งเสริมให้เยินยอผู้ป่วย… – ให้ทำตามความต้องการของผู้ป่วย

ตำราที่ใช้ : อัลอัซการ อัลมุนตะคอบะฮฺ มิน กะลาม ซัยยิดิลอับร๊อร ; อิหม่ามอันนะวาวีย์  ตำราที่ใช้อธิบาย : อัล-ฟุตูหาต อัร...

82-ส่งเสริมดุอาให้ตายในสถานที่ที่ประเสริฐ – ส่งเสริมให้พูดให้กำลังใจผู้ป่วย

ตำราที่ใช้ : อัลอัซการ อัลมุนตะคอบะฮฺ มิน กะลาม ซัยยิดิลอับร๊อร ; อิหม่ามอันนะวาวีย์  ตำราที่ใช้อธิบาย : อัล-ฟุตูหาต อัร...

ตัฟซีร | ซูเราะฮฺอัน-นิสาอฺ | อายะฮฺที่ 135-136

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) ดาวน์โหลดไฟล์เสียง  ส...

ตัฟซีร | ซูเราะฮฺอัน-นิสาอฺ | อายะฮฺที่ 132-134

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 195-196 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) ดาวน์โหล...

ตัฟซีร | ซูเราะฮฺอัน-นิสาอฺ | อายะฮฺที่ 129-131

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 195-196 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) ดาวน์โหล...

บาปใหญ่ที่ 51 : การข่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่า #1

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนหลวง) พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯ ดาว...

081-อนุญาตให้ล่าวถึงความเจ็บปวดของตน – มักรูฮฺที่จะอยากตาย…

ตำราที่ใช้ : อัลอัซการ อัลมุนตะคอบะฮฺ มิน กะลาม ซัยยิดิลอับร๊อร ; อิหม่ามอันนะวาวีย์  ตำราที่ใช้อธิบาย : อัล-ฟุตูหาต อัร...

อัลมัซฮับ EP.20 : ประวัติอิมามมาลิก (ร.ฮ.) #2 (หน้า 22-23)

กิตาบ “อัลมัซฮับ” (ไม่ฮะรอมสังกัดมัซฮับ)المذهب : اتو تياد حرام برمذهبของท่านชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัลมันดีลี ร.ฮ.ดาวน์โหลดกิ...

อัลมัซฮับ EP.19 : ประวัติอิมามมาลิก (ร.ฮ.) #1 (หน้า 21-22)

กิตาบ “อัลมัซฮับ” (ไม่ฮะรอมสังกัดมัซฮับ)المذهب : اتو تياد حرام برمذهبของท่านชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัลมันดีลี ร.ฮ.ดาวน์โหลดกิ...

كتاب الجنائز บท ญะนาซะฮฺ #1 [บัดรอยน์ฯ : หน้า 52]

ตำที่ใช้ : مطلع البدرين ومجمع البحرين มัฏละอุล บัดรอยน์ ว่า มัจญ์มะอุ้ลบะฮฺรอยน์ (ฟิกฮฺ มัสฮับซาฟีอี)  สถานที่ : มัสญิดญ...