alisuasaming .org

บทความเพื่อความสมานฉันท์ เกร็ดความรู้จาก “ประวัติศาสตร์สยาม-ปัตตานี”

        1. สยาม-ปัตตานีดารุสสลามเคยมีการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างสองอาณาจักรอยู่หลายครั้งในสมัยกรุงศรีอยุธยา ดังนี้      ...

จดหมายชี้แจงข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนเพื่อความเข้าใจและความสมานฉันท์

จดหมายชี้แจงข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนเพื่อความเข้าใจและความสมานฉันท์

        เรียน  พระคุณเจ้า พระศรีญาณโสภณ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก         สืบเนื่องจาก ปรากฏเอกสารการบรร...

ความแตกต่างของปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกรณีอิสราเอล-ปาเลสไตน

ความแตกต่างของปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกรณีอิสราเอล-ปาเลสไตน

        สืบเนื่องจากช่วงสนทนาในรายการโทรทัศน์  “สลามร่อมาฎอน”  ซึ่งออกอากาศแพร่ภาพทางช่อง 5  โดย ศอ.บต. กระผมนายสันติ (อ...

จดหมายจากน้องชายถึงพี่ชายนามมัสลัน

จดหมายจากน้องชายถึงพี่ชายนามมัสลัน

        สลามถึง  อ.มัสลัน มาหะมะ  พี่ชายที่เคารพรัก        จดหมายฉบับนี้ ถูกเขียนขึ้นภายหลังได้รับจดหมายเปิดผนึกของพี่ชา...

การเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่สากล กับเงื่อนงำที่แอบแฝงในประวัติศาสตร์

ในทุก ๆ ปี  พลเมืองโลกทั่วไปจะเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ในวันที่  1  มกราคมกันอย่างเอิกเกริก  ในคืนสุดท้ายของปีซึ่งเรียกกันว...

วิภาษแถลงการณ์ “ทวงถามสำนักจุฬาราชมนตรี”

วิภาษแถลงการณ์ “ทวงถามสำนักจุฬาราชมนตรี”

         อ.มุรีด ทิมะเสน  ได้เขียนบทความเฉพาะกิจนี้  ณ  ที่บ้าน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  28  ธันวาคม  2549  โดยเริ่มต้น  ”อ...

วิภาษบทความเฉพาะกิจ “ออกอีดิลอัฎฮาที่ไม่ต้องรอคำประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี” ของ  อ.มุรีด ทิมะเสน

วิภาษบทความเฉพาะกิจ “ออกอีดิลอัฎฮาที่ไม่ต้องรอคำประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี” ของ อ.มุรีด ทิมะเสน

        อ.มุรีด ทิมะเสน  ได้เขียนบทความเฉพาะกิจนี้  ณ  ที่บ้าน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  28  ธันวาคม  2549  โดยเริ่มต้น  ”อร...

ที่มาของเดือนอาหรับ (ชื่อเดือน)

        ชาวอาหรับนับแต่สมัยโบราณได้อาศัยดวงจันทร์ในการกำหนดปฏิทินของตน (ด้วยการดูจันทร์เสี้ยวเพื่อกำหนดการเริ่มเดือนใหม่...

ศาสดาประกาศก แห่งพงศ์พันธุ์อิสรออีล

ศาสดาประกาศก แห่งพงศ์พันธุ์อิสรออีล

        ค่า “อิสรออีล” (Israel) เป็นนามชื่อของท่านศาสดา ยะอฺกู๊บ (เจคอบ) บุตรท่านศาสดาอิสหาก (ไอแซก , ยิสฮัก...

ชาวเคิร์ด

ชนชาติ “เคิร์ด” ผู้ไร้แผ่นดิน

        เคิร์ด (อัลอักรอด) คือชนชาติที่อาศัยอยู่ทางที่ราบสูงในเอเซียตะวันตก อาณาบริเวณที่ชาวเคิร์ดอาศัยอยู่เรียกว่า กุรด...

มาตรการโค่นล้มระบอบคิลาฟะห์ของรุสเซีย

        ในช่วงเวลาซึ่งปัจจัยแห่งความอ่อนแอได้เริ่มส่งผลต่อเสถียรภาพของจักรวรรดิอุษมานียะห์นั้นรุสเซียได้เริ่มยื่นมือเข้า...

ความเป็นศัตรูของรุสเซียต่อพวกอุษมานียะห์

        พวกพระเจ้าซาร์แห่งรุสเซียต้องมีชีวิตอยู่หลายร้อยปีภายใต้ความหวั่นเกรงจากจักรวรรดิอุษมานียะห์ที่จะรุกรานเส้นพรมแด...