alisuasaming .org

ซูเราะห์ อัลบากอเราะห์ 188-189 การกินทรัพย์สินโดยการทุจริต

  ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (อธิบายอัลกุรอาน) และอธิบายเพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหร...

ลิเกฮูลู

ไฉนจึงเป็นลิเก

มีการแสดงของไทยชนิดหนึ่งที่คุ้นเคยกันดี โดยเฉพาะชาวบ้านชาวตลาดจนบรรดาแม่ยกทั้งหลายที่หลงใหลตัวเอกของศิลปะการแสดงแขนงนั้น...

แม่น้ำไนล์

แม่น้ำไนล์ (The Nile River)

        แม่น้ำไนล์ (نَهْرُالّنِيْلِ) ถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุดของทวีปแอฟริกา และเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก คือยาวถึง ...

เมืองแรกของโลกที่มีกำแพงเมืองล้อมรอบ

        เมืองอารีฮา (เจรีโค่ห์ Jerecho) คือเมืองโบราณอันเก่าแก่ในปาเลสไตน์ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนและอยู่ทางทิศหนื...

เรื่องบ้าๆ ที่ไม่บ้า

เรื่องบ้าๆ ที่ไม่บ้า

        คำว่า “บ้า” เป็นคำวิเศษณ์ (คุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์) แปลว่า เสียสติ วิกลจริต สติฟั่นเฟือน หลงใหลหรือ...

การทำงานเป็นทีมตามหลักการของศาสนา

การทำงานเป็นทีมตามหลักการของศาสนา

  สถานที่ : โรงแรมชาลีน่า     ดาวน์โหลด

ซูเราะห์ อัลบากอเราะห์ :อายะห์ที่ 186-187 การขอดุอาอฺ, บทบัญญัติการถือศิลอด

  ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (อธิบายอัลกุรอาน) และอธิบายเพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหร...

ซูเราะห์ อัลบากอเราะห์ :อายะห์ที่ 183-185 บทบัญญัติการถือศีลอด

  ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (อธิบายอัลกุรอาน) และอธิบายเพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหร...

นบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) | แท้จริงมุฮัมมัดคือบ่าวของอัลลอฮฺ, คือนบีของอัลลอฮฺ, คือศาสนทูตของอัลลอฮฺ (หน้าที่ 41-42)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (หน้า 41-42)  (อธิบาย &#822...