alisuasaming .org

ทับช้าง บ้านม้า …มาจากไหน

ทับช้าง บ้านม้า …มาจากไหน

มัสยิดอัลอาลาวี่ (บ้านม้า) ดาวน์โหลดไฟล์เสียง  

ความประเสริฐของเดือนชะอฺบาน และคืนนิสฟูชะอฺบาน

ความประเสริฐของเดือนชะอฺบาน และคืนนิสฟูชะอฺบาน

โรงเรียนสะและน้อยอุปถัมภ์ ดาวน์โหลดไฟล์เสียง  

บรรดาหลักศรัทธา : การตอบแทนความดีและความชั่ว (หน้า 21)

ตำราที่ใช้ : อะเนาะ กุญจี ชุรฆอ(อะกีดะฮฺ ฟิกฮฺ ตะเซาวุฟ) (เชคอับดุลกอดีรฺ อัลมัลดีลี) ดาวน์โหลดไฟล์เสียง    

ละหมาดของท่านนบี EP.2 [ความคุชัวอฺในละหมาด]

ละหมาดของท่านนบี EP.2 [ความคุชัวอฺในละหมาด]

มัสยิดกลางจังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง  

เรื่องเล่าจากตุรกี และการไปทำอุมเราะห์

เรื่องเล่าจากตุรกี และการไปทำอุมเราะห์

บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง  

คุตบะฮฺ : ซุนนะฮฺในชีวิตประจำวัน

คุตบะฮฺ : ซุนนะฮฺในชีวิตประจำวัน

มัสยิดกลางจังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง  

คุตบะฮฺ : ความประเสริฐของการเรียนการสอนกุรอาน / การเปลี่ยนแปลงในตุรกี

คุตบะฮฺ : ความประเสริฐของการเรียนการสอนกุรอาน / การเปลี่ยนแปลงในตุรกี

มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (บ้านป่า) ดาวน์โหลดไฟล์เสียง  

บทที่ 4 : การละหมาด : การละหมาดวันศุกร์ [EP.1] (หน้า 36)

บทที่ 4 : การละหมาด : การละหมาดวันศุกร์ [EP.1] (หน้า 36)

ตำราที่ใช้ : วิชาหุ้ลอัฟรอหฺ ว่าอัศบาหุ้ลฟ่าลาหฺ (-มลายู- การละหมาดฯลฯ) สถานที่ : มัสญิดญามิอุ้ลอิซฮารฺ (หัวหมากใหญ่) ถ....

300-301.ดับไฟก่อนเข้านอน / ห้ามการ ตะกัลลุฟ [1652-1656]

300-301.ดับไฟก่อนเข้านอน / ห้ามการ ตะกัลลุฟ [1652-1656]

ตำราที่ใช้ : ดะลีลุ้ลฟาลิฮีน (อธิบาย ริยาฎุซซอลิฮีน) ดาวน์โหลดหนังสือดะลีลุ้ลฟาลิฮีนดาวน์โหลดหนังสือริยาฎุซซอลิฮีน สถานท...

298-299.ห้ามใช้มือขวาล้างอวัยวะขับถ่ายและแตะต้องมันโดยไม่จำเป็น / ห้ามสวมรองเท้าหรือถุงเท้าเพียงข้างเดียว หรือยืนใส่โดยไม่จำเป็น [1648-1651]

298-299.ห้ามใช้มือขวาล้างอวัยวะขับถ่ายและแตะต้องมันโดยไม่จำเป็น / ห้ามสวมรองเท้าหรือถุงเท้าเพียงข้างเดียว หรือยืนใส่โดยไม่จำเป็น [1648-1651]

ตำราที่ใช้ : ดะลีลุ้ลฟาลิฮีน (อธิบาย ริยาฎุซซอลิฮีน) ดาวน์โหลดหนังสือดะลีลุ้ลฟาลิฮีนดาวน์โหลดหนังสือริยาฎุซซอลิฮีน สถานท...

ละหมาดของท่านนบี EP.1 [การเนียต, ตักบีรร่อตุ้ลเอี๊ยะรอม, การมองที่สุญูด]

ละหมาดของท่านนบี EP.1 [การเนียต, ตักบีรร่อตุ้ลเอี๊ยะรอม, การมองที่สุญูด]

มัสยิดกลางจังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง  

การบริหารความขัดแย้ง

การบริหารความขัดแย้ง

มัสยิดอัรเราะห์มาตุ้ลอิสลามียะฮ์ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี26 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง