alisuasaming.org : ถามตอบปัญหาคาใจ

สมาชิกเสวนา => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ กันยายน 01, 2012, 06:10:37 PM

หัวข้อ: รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กันยายน 01, 2012, 06:10:37 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

สรุปยอดบริจาค ณ วันที่ 1 กันยายน 55

1. ได้รับบริจาคด้วยตนเอง  จำนวน 1,000 บาท

2. ได้รับบริจาคเข้า ธ.กรุงเทพ  จำนวน 1,000 บาท

[strike]หักค่าโดเมนเว็บ alisuasaming.com  350 บาท[/strike]

ยอดคงเหลือ  1650 บาท

3. ได้รับบริจาคด้วยตนเอง  จำนวน 1,000 บาท

4. ได้รับบริจาคเข้า ธ.กรุงเทพ  จำนวน 300 บาท

5. ได้รับบริจาคเข้า ธ.กรุงเทพ  จำนวน 500 บาท

6. ได้รับบริจาคเข้า ธ.กรุงเทพ  จำนวน 3,000 บาท

7. ได้รับบริจาคเข้า ธ.กรุงเทพ  จำนวน 500 บาท

8. ได้รับบริจาคเข้า ธ.อิสลาม  จำนวน 12,000 บาท

9. ได้รับบริจาคเข้า ธ.อิสลาม  จำนวน 1,000 บาท

10. ได้รับบริจาคเข้า ธ.กรุงเทพ  จำนวน 500 บาท

ยอดคงเหลือทั้งสิ้น 20,450   บาท

อัลฮัมดุลิลลาฮฺ  เราสามารถต่อค่าเช่าพื้นที่ได้เกือบ 2 ปี
ญ่าซากุมุลลอฮุค็อยรอน
ทางเว็บฯ ขอขอบคุณ
และขอให้อัลลอฮฺทรงตอบแทนความดีของทุกท่านที่ร่วมกันบริจาค
หัวข้อ: ตอบ : สรุปยอดบริจาค
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กันยายน 02, 2012, 11:14:19 AM
ได้รับบริจาคเมื่อ  Date : 28-Aug-12   Time : 17:12

จำนวน 1,000 บาท  

ยอดบริจาค ทั้งสิ้น  21,450 บาท
หัวข้อ: สรุปยอดบริจาค
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กันยายน 23, 2012, 06:04:18 PM
ได้รับบริจาคเมื่อ Date : 31/8/12

จำนวน 800 บาท

ยอดบริจาค ทั้งสิ้น 22,250 บาท
หัวข้อ: ตอบ : สรุปยอดบริจาค
เริ่มหัวข้อโดย: ฟารีด ที่ พฤศจิกายน 12, 2012, 11:43:47 AM
salam
ขอรายละอียดบัญชี ธ.ที่จะบริจาคหน่อยครับ อยากมีส่วนร่วมด้วยครับ
หัวข้อ: ตอบ : สรุปยอดบริจาค
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ ธันวาคม 20, 2012, 10:05:12 AM
ยอดยกมา 22,250 บาท

- ต่ออายุพื่้นที่ 9 เดือน = 9,000
- ค่าโดเมน 2 โดเมน  = 700

คงเหลือ  12,550

+ ได้รับบริจาคผ่านมาทางอาจารย์อาลี 2,000

+ ได้รับบริจาคทาง ธ.อิสลาม จำนวน 1,000
(แจ้งผ่านกระทู้ http://www.alisuasaming.com/index.php/webboard/5/2750#2753)

+ ได้รับบริจาคผ่าน ธ.กรุงเทพ 3,000
แจ้งผ่าน sms มือถือ จากคุณธนากรณ์

รวมยอดคงเหลือ  18,550
หัวข้อ: ตอบ : สรุปยอดบริจาค
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มกราคม 04, 2013, 11:50:39 PM
ได้รับบริจาคจำนวน 500 ผ่านธนาคารกรุงเทพ แจ้งทางโทรศัพท์

รวมยอดคงเหลือ 19,050
หัวข้อ: สรุปยอดบริจาค
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กุมภาพันธ์ 23, 2013, 09:20:42 AM
รวมยอดคงเหลือยกมา 19,050

ได้รับบริจาคจากเพื่อนและพี่ รวม  1500 บาท

ได้รับบริจาคจาก ฮัจยีอิสมาแอล  SundaResort  จังหวัดกระบี่ จำนวน 10,000 บาท

ยอดคงเหลือ 30,550 บาท


ขออัลลอฮฺทรงตอบแทนความดีแก่ทุกท่าน
หัวข้อ: Re: สรุปยอดบริจาค
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ เมษายน 08, 2013, 09:35:43 PM
ได้รับบริจาคอีก 1000 บาท

รวมเป็น 31,550 บาท
หัวข้อ: Re: ยอดบริจาค รายรับรายจ่ายของเว็บฯ
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ เมษายน 09, 2013, 01:40:25 PM
รายจ่าย

- ซื้อกล้องวีดีโอ sony HDR-PJ260 = 21,990.-

- ค่าโฮสติ้งรายปี 1 ปี = 2,500.-

- ค่าย้ายและฝากไฟล์รายเดือนมีนาคม = 900.-

รวมรายจ่ายเดือนมีนาคม 56 = 25,390

เงินคงเหลือ 6160 บาท
หัวข้อ: Re: ยอดบริจาค และรายรับรายจ่ายของเว็บฯ
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มิถุนายน 01, 2013, 07:09:46 PM
เงินคงเหลือ ยกมา  6160 บาท

รายจ่าย
- ค่าฝากไฟล์รายเดือนเมษายน = 582.-


ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2556 = 5,578
หัวข้อ: Re: รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กรกฎาคม 01, 2013, 09:54:43 AM
เงินคงเหลือ ยกมา 5,578 บาท

- ค่าฝากไฟล์รายเดือนพฤษภาคม = 662.-
- ไมค์กล้องวีดีโอแบบยาว  = 850.-
- ไมค์อัดเสียงเอ็มพีสาม = 580.-
- ขาตั้งกล้องวีดีโอ = 1790.-
- ค่าโดนเมน alisuasaming,cm 2 ปี = 700
รวมรายจ่ายเดือนพฤษภาคม = 4580.-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 = 998
หัวข้อ: Re: สรุปยอดบริจาค และรายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ สิงหาคม 13, 2013, 09:25:02 PM
เงินคงเหลือ ยกมา 998 บาท

- ค่าฝากไฟล์รายเดือนมิถุนายน 53 = 577.-

คงเหลือ 421.-

+รายการรับบริจาคในเดือนเราะมะฎอน 1434

18 ก.ค. 56 14:34    ได้รับเงินโอนจากบัญชีต่างธนาคาร เข้าบัญชีธ.กรุงเทพ  1,000.00   .-
24 ก.ค. 56 13:04    ได้รับฝากเงินสดไม่ใช้สมุด เข้าบัญชีธ.กรุงเทพ  1,000.00   .-
27 ก.ค. 56 12:54    โอนเงินระหว่างสาขาผ่าน Account Transfer  เข้าบัญชีธ.กรุงเทพ 5,000.00   .-
04 ส.ค. 56 18:26    โอนเงินระหว่างสาขาผ่าน Account Transfer  เข้าบัญชีธ.กรุงเทพ 3,000.00 .-
04 ส.ค. 56  ได้รับบริจาคด้วยตนเอง 500.00.-
06 ส.ค. 56 ได้รับบริจาคเข้าบัญชี ธ.อิสลาม  12,000.00.-

รวมยอดบริจาค 22,500 บาท

ญ่าซากุมุลลอฮฺ ขออัลลอฮฺทรงตอบแทนทุกท่าน

ยอดเงินคงเหลือ 22,921 บาท
หัวข้อ: Re: รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กันยายน 04, 2013, 07:47:12 AM
ยอดเงินคงเหลือ (ยกมา) 22,921 บาท

+ ได้รับบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ 500 บาท

- ค่าฝากไฟล์รายเดือนกรกฎาคม  779 บาท


ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 4/9/13

22,642 บาท
หัวข้อ: Re: รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มกราคม 26, 2014, 10:20:22 AM
ยอดเงินคงเหลือ (ยกมา) 20,642 บาท

รายจ่าย
- ค่าฝากไฟล์รายเดือนสิงหาคม  499 บาท
- ค่าฝากไฟล์รายเดือนกันยายน  369 บาท
- ค่าฝากไฟล์รายเดือนตุลาคม  425 บาท
- ค่าฝากไฟล์รายเดือนพฤศจิกายน  551 บาท
- ค่าฝากไฟล์รายเดือนธันวาคม  827 บาท

รวมรายจ่าย 2671 บาท

รายรับ
ได้รับบริจาคเข้า บ/ช ธ.กรุงเทพ เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2557 จำนวน 2000 บาท

ได้รับบริจาคจากคุณฟารีด บ้านบางเอียง จ.พังงา จำนวน 500 บาท ทางทีมงานของขอบคุณ
และขอแสดงความเสียใจกับคุณฟารีดเนื่องจากการเสียชีวิตของบิดามา ณ ที่นี้ (อินนาลิ้ลลาฯ)


รวมได้รับ 2500 บาท


ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 26/1/14  22,471 บาท
หัวข้อ: Re: รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: อาลี เสือสมิง ที่ พฤษภาคม 09, 2014, 06:37:56 PM
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 29/3/14 = 20010.25 บาท
หัวข้อ: Re: รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กรกฎาคม 24, 2014, 03:43:07 PM
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 26/1/14  20,471 บาท

รายรับ   ได้รับบริจาคเข้า บ/ช ธ.กรุงเทพฯ 1,000 บาท

= 23,471 บาท


รายจ่าย

- ค่าฝากไฟล์รายเดือน มค.57 = 959.35 บาท
- ค่าฝากไฟล์รายเดือน ก.พ.57 = 501.40 บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 29/3/14 = 20010.25 บาท

------------------------------------------------------------------------------------

รายจ่าย
- ค่าโฮสติ้งรายปี = 2,500 บาท
- ค่าฝากไฟล์รายเดือน มี.ค.57 = 598.64 บาท
- ค่าฝากไฟล์รายเดือน เม.ย.57 = 666.52 บาท

รวมรายจ่าย 3,765.16

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 9/5/14 = 18245.09
หัวข้อ: Re: รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กรกฎาคม 24, 2014, 04:05:07 PM
อ้างถึง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 9/5/14 = 16,245.09

รายจ่าย
- ค่าฝากไฟล์รายเดือน พ.ค. 57 = 573 บาท
- ค่าโดเมน alisuasaming.com  = 375 บาท
- ค่าฝากไฟล์รายเดือน มิ.ย. 57 = 1,833บาท

รวมรายจ่าย 2781

ยอดคงเหลือ 15,464.09 บาท
หัวข้อ: Re: สรุปการบริจาคในเดือนเราะมะฎอน 1345
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กรกฎาคม 28, 2014, 12:18:33 PM
02/07/2014 ได้รับบริจาค 2000 บาท ทางบัญชีธนาคารกรุงเทพ

14/07/2014 ได้รับบริจาค 200 บาท ทางบัญชีธนาคารกรุงเทพ

23/07/2014 ได้รับบริจาค 500 บาท ทางบัญชีธนาคารอิสลาม

25/07/2014 ได้รับบริจาค 300 บาท ทางบัญชีธนาคารกรุงเทพ

25/07/2014 ได้รับบริจาค 12000 บาท ทางบัญชีธนาคารอิสลาม

รวมยอดบริจาคทั้งหมด 15,000 บาท

ญะซากุมุ้ลลอฮุคอยรอน ขออัลลอฮฺทรงตอบแทนความดีแก่ทุกท่าน

ยอดคงเหลือยกมา
อ้างถึง
15,464.09 บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 28 ก.ค. 2557

30,464.09 บาท

หัวข้อ: Re: รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤศจิกายน 19, 2014, 10:27:33 AM
รายจ่าย
- ค่าฝากไฟล์รายเดือน ก.ค. 57 = 1,975 บาท
- ค่าฝากไฟล์รายเดือน ส.ค. 57 = 1,960 บาท
- ค่าฝากไฟล์รายเดือน ก.ย. 57 = 440 บาท
- ค่าฝากไฟล์รายเดือน ต.ค. 57 = 530 บาท
- ค่าอัพเกรดคอมพิวเตอร์สำหรับงานวีดีโอ (เพิ่ม Ram) = 6,380 บาท
- ค่าโดเมน majlisutdeenee.com = 350 บาท

รวมรายจ่าย 11,635 บาท

อ้างถึง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 28 ก.ค. 2557
30,464.09 บาท

ยอดคงเหลือปัจจุบัน (19 พ.ย. 57)
18830.09 บาท
หัวข้อ: Re: รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มกราคม 30, 2015, 07:50:36 AM
ยอดคงเหลือครั้งที่แล้ว
16830.09 บาท

ได้รับบริจาค
จากพี่น้องจัวหวัดประจวบฯ  1000 บาท
จากพี่น้องจังหวัดตรัง         2000 บาท

รายจ่าย
- ค่าฝากไฟล์รายเดือน พ.ย. 57 = 605 บาท
- ค่าฝากไฟล์รายเดือน ธ.ค. 57 = 637 บาท

ยอดคงเหลือปัจจุบัน (30ม.ค. 58)
18588.09 บาท
หัวข้อ: Re: รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มีนาคม 06, 2015, 10:51:57 PM
ยอดคงเหลือครั้งที่แล้ว
18588.09 บาท

ได้รับบริจาค จากคุณฟารีด (พังงา) 500 บาท (ญะซากัลลอฮฺ)

จ่ายค่าฝากไฟล์รายเดือน amazon web services  =  663 บาท


ยอดคงเหลือ 20456 บาท
หัวข้อ: Re: รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ เมษายน 12, 2015, 06:23:13 AM

ยอดคงเหลือ 20456 บาท

รายรับบริจาค จากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
บริจาคเข้าบัญชี ธ.กรุงเทพ
07 มี.ค. 2558 00:59 รับเงินโอนจากบัญชีต่างธนาคาร                        500.00  บาท
13 มี.ค. 2558 16:15 โอนเงินระหว่างสาขาผ่าน Account Transfer    2,000.00  บาท
09 เม.ย. 2558 22:18 โอนเงินระหว่างสาขาผ่าน Account Transfer   2,000.00  บาท   

รวมรายรับ 4,500 บาท


รายจ่าย

Amazon web services aws.amazon.co WA เดือนกุมภาพันธ์ 58  = 600 บาท
Amazon web services aws.amazon.co WA เดือนมีนาคม 58     = 775 บาท
SoundCloud Berlin DE เดือนมีนาคม 58 = 499 บาท
อัพเกรดโฮตติ้ง 40g 1 ปี (เม.ย.58-เม.ย.59) = 6,500 บาท

รวมรายจ่าย 8374 บาท

ยอดคงเหลือ 16582 บาท
หัวข้อ: Re: รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กรกฎาคม 07, 2015, 11:34:26 PM
รายรับ

ได้รับบริจาคผ่านมาทางอาจารย์อาลี 660 บาท

ได้รับบริจาคผ่านทางธนาคารกรุงเทพ เมื่อ 07 ก.ค. 2558 06:02 จำนวน 500 บาท

ได้รับบริจาคจากคุณณัชพล ผ่านทางธนาคารกรุงเทพ เมื่อ 08 ก.ค. 2558 11:03 จำนวน 1000 บาท

รวมรายรับ 2160 + ยอดยกมา 16582 = 18742

รายจ่าย

ค่าโดนเมน alisuasaming.com 1 ปี = 390 บาท

SoundCloud Berlin DE เดือนเมษายน 58 = 499 บาท

SoundCloud Berlin DE เดือนพฤษภาคม 58 = 517 บาท

Amazon web services aws.amazon.co WA เดือนเมษายน 58 = 305 บาท

Amazon web services aws.amazon.co WA เดือนพฤษภาคม 58 = 745 บาท

ซื้อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ราคา 9200 บาท

รวมรายจ่าย 11,656 บาท

ยอดคงเหลือ 7,086 บาท
หัวข้อ: Re: รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ สิงหาคม 13, 2015, 01:17:15 PM
รายรับ

ได้รับบริจาคผ่านมาทางอาจารย์อาลี 500  บาท

ได้รับบริจาคผ่านทางธนาคารกรุงเทพ 16 ก.ค. 2558 02:15 จำนวน 500 บาท

ได้รับบริจาค ผ่านทางธนาคารอิสลาม จำนวน 12,000 บาท

รวมรายรับ 13,000 + ยอดยกมา 7,086 = 20,086
หัวข้อ: Re: รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: อาลี เสือสมิง ที่ กุมภาพันธ์ 06, 2016, 02:11:12 PM
ยอดยกมา 20,086

รายรับ
ได้รับบริจาคผ่านมาทางอาจารย์อาลี 500  บาท

รายจ่าย
ซื้อฮาร์ดดิส 1 TB ราคา 1750 บาท
ซื้อโปรแกรม Anti Virus ราคา 599 บาท
ซื้อ สายอแดปเตอร์ กล้องวีดีโอ  (ของเก่าเสีย) ราคา 1883.20 บาท
รวมรายจ่าย 4232.2

ยอดคงเหลือทั้งสิ้น 16353.8 บาท
หัวข้อ: Re: รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: วสันต์ เซ็นเสถียร ที่ มีนาคม 24, 2016, 06:54:54 PM
สนใจบริจาคต้องทำไงบ้างครับ
หัวข้อ: Re: รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มีนาคม 25, 2016, 11:43:37 PM
ท่านใดประสงค์จะร่วมบริจาค ท่านสามารถทำได้โดย โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังนี้
1. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา : ถนนศรีนครินทร์
เลขที่บัญชี : 588-1-02856-2   ชื่อบัญชี : นาย เจษฎา อานัน

2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุขาภิบาล 3 บึ่งกุ่ม
เลขที่บัญชี : 056-0-46338-2   ชื่อบัญชี : นายเจษฎา อานัน
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ :: โทร. 081-399-6491 : ฮารูน
หรือ emial : anan_blood@hotmail.com
https://www.facebook.com/ananblood

***หากท่านทำการบริจาคเข้ามาแล้ว โปรดแจ้งมาทางโทรศัพท์หรืออีเมลดังกล่าวด้วย***
หัวข้อ: Re: รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤษภาคม 20, 2016, 06:25:22 PM
ยอดยกมา 16353.8 บาท

รายรับ
ได้รับบริจาคผ่านทางธนาคารกรุงเทพ เมื่อ 26 มี.ค. 2559 18:06 / จำนวน 300  บาท
ได้รับบริจาคจากพี่น้องช่าวประจวบคีรีขันธ์ ผ่านมาทางอาจารย์อาลี 1000  บาท

รวมเงินคงเหลือ 17653.8 บาท

รายจ่าย

ซื้อ Memory Cards กล้องวีดีโอ ความจุ 64 gb  =  885.-

ไมค์โครโฟน สำหรับติดกล้องวีดีโอ  =  6,990.-

ไมค์โครโฟนสาย สำหรับเครื่องอัดเสียง mp3  =  1,000.-

แบตเตอร์รี่ความจุสูงสำหรับกล้องวีดีโอ  =  6,990.-

แท่นชาร์ตแบตเตอร์รี่กล้องวีดีโอ  =  2,490.-

ถ่านชาร์ตและแท่นชาร์ตถ่าน  =  1,050.-

ขาตั้งกล้องวีดีโอ (ของเก่าเสีย)  =  2,290.-

ค่าเช่าโฮต รายปี  =  6,500.-

ฮาร์ดดิสเก็บข้อมูลวีดีโอและไฟล์เสียง ขนาด 2.0 TB = 3200.-

รวมรายจ่าย 31,395


ยอดคงเหลือทั้งสิ้น -13741.2 บาท (ติดลบ)
หัวข้อ: Re: รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กรกฎาคม 11, 2016, 12:03:50 AM
สรุปยอดบริจาค ณ วันที่ 20 ก.ค. 59

*เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 39,855 บาท*  (ญะซากุมุลลอฮุค็อยรอน)

- นำไปใช้หนี้รายจ่าย จำนวน 13,741.2 บาท

คงเหลือทั้งสิ้น  26,113.8 บาท

รายละเอียดยอดรับบริจาค

ผ่าน ธ.กรุงเทพ เมื่อ 07/06/59 เวลา 19.46 น.  จำนวนเงิน 5 บาท

ผ่าน ธ.กรุงเทพ เมื่อ 10/06/59 เวลา 08.56 น.  จำนวนเงิน 500 บาท

ผ่าน ธ.กรุงเทพ เมื่อ 16/06/59 เวลา 20.14 น.  จำนวนเงิน 1,000 บาท

ผ่าน ธ.กรุงเทพ เมื่อ 25/06/59 เวลา 02.08 น.  จำนวนเงิน 100 บาท

ผ่าน ธ.กรุงเทพ เมื่อ 25/06/59 เวลา 02.19 น.  จำนวนเงิน 500 บาท

ผ่าน ธ.กรุงเทพ เมื่อ 25/06/59 เวลา 07.45 น.  จำนวนเงิน 1,000 บาท

ผ่าน ธ.กรุงเทพ เมื่อ 25/06/59 เวลา 13.57 น.  จำนวนเงิน 200 บาท

ผ่าน ธ.อิสลาม เมื่อ 26/06/59  จำนวนเงิน 500 บาท

ผ่าน ธ.อิสลาม เมื่อ 28/06/59  จำนวนเงิน 300 บาท

ผ่าน ธ.กรุงเทพ เมื่อ 28/06/59 เวลา 10.33 น.  จำนวนเงิน 500 บาท

พี่น้องจากซอยพัฒนาการ 30 ใส่ซองบริจาค เมื่อ 28/06/59 จำนวนเงิน 3,000 บาท

ผ่าน ธ.กรุงเทพ เมื่อ 30/06/59 เวลา 01.35 น.  จำนวนเงิน 500 บาท

ผ่าน ธ.กรุงเทพ เมื่อ 01 ก.ค. 2559 เวลา 05:02  จำนวนเงิน 300 บาท

ผ่าน ธ.กรุงเทพ เมื่อ 01 ก.ค. 2559 เวลา 13:40  จำนวนเงิน 5,000 บาท

ผ่าน ธ.กรุงเทพ เมื่อ 01 ก.ค. 2559 เวลา 21:11  จำนวนเงิน 300 บาท

ผ่าน ธ.กรุงเทพ เมื่อ 03 ก.ค. 2559 เวลา 16:26  จำนวนเงิน 250 บาท

ผ่าน ธ.กรุงเทพ เมื่อ 04 ก.ค. 2559 เวลา 18:28  จำนวนเงิน 200 บาท

ผ่าน ธ.กรุงเทพ เมื่อ 05 ก.ค. 2559 เวลา 00:04  จำนวนเงิน 1,000 บาท

ผ่าน ธ.กรุงเทพ เมื่อ 05 ก.ค. 2559 เวลา 18:29 จำนวนเงิน 1,000 บาท

ผ่าน ธ.กรุงเทพ เมื่อ 05 ก.ค. 2559 เวลา 18:30 จำนวนเงิน 500 บาท

บริจาคมอบเป็นเงินสดจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,200 บาท

ผ่าน ธ.อิสลาม เมื่อ 01 ก.ค. 59  จำนวนเงิน 12,000 บาท

ผ่าน ธ.อิสลาม เมื่อ 04 ก.ค. 59  จำนวนเงิน 500 บาท

ผ่าน ธ.อิสลาม เมื่อ 05 ก.ค. 59  จำนวนเงิน 500 บาท

ผ่าน ธ.กรุงเทพ เมื่อ 16 ก.ค. 2559 เวลา 15:28 จำนวนเงิน 5000 บาท

--------------------------------------------------

ท่านใดประสงค์จะร่วมบริจาค ท่านสามารถทำได้โดย โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังนี้
1. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา : ถนนศรีนครินทร์
เลขที่บัญชี : 588-1-02856-2   ชื่อบัญชี : นาย เจษฎา อานัน

2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุขาภิบาล 3 บึงกุ่ม
เลขที่บัญชี : 056-0-46338-2   ชื่อบัญชี : นายเจษฎา อานัน
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ :: โทร. 081-399-6491 : ฮารูน
หรือ emial : anan_blood@hotmail.com
https://www.facebook.com/ananblood

***หากท่านทำการบริจาคเข้ามาแล้ว โปรดแจ้งมาทางโทรศัพท์หรืออีเมลดังกล่าวด้วย***
หัวข้อ: Re: รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มิถุนายน 03, 2017, 04:46:59 AM
ยอดยกมา 26,113.8 บาท
ยอดบริจาคเพิ่มเติม

ผ่านธนาคารกรุงเทพ จำนวน 1,000.-

จากประจวบ ผ่านทางอาจารย์อาลี จำนวน 500

เมื่อ 16/11/56 จำนวน 50.-

เมื่อ 18/11/56 จำนวน 150.-

เมื่อ 10/12/56 จำนวน 850.-

เมื่อ 3 มิถุนายน 2560 200.-

รวมยอดคงเหลือ 28,863.8

รายจ่าย

เครื่องอัดเสียง 2 เครื่อง = 8053.-

สายต่อความยาวไมค์ สำหรับไลฟ์เฟสบุค = 599.-

ตัวยึดมือถือกับขาตั้ง ถ่ายไลฟ์เฟสบุค = 584.-

ไมค์เล็กต่อโทรศัทพท์ ถ่ายลฟ์เฟสบุค = 1655.-

การ์ดตัดต่อวีดีโอ = 7,500.-

โปรแกรมแอนตี้ไวรัส 1 ปี = 999

ต่ออายุโดเมน alisuasaming.com = 390.-

จดทะเบียนโดเมน alisuasaming.org 2 ปี = 999.-

รวมรายจ่าย 20779.-

ยอดคงเหลือ 8084.8 บาท
หัวข้อ: Re: รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กรกฎาคม 04, 2017, 03:16:37 PM
รายการบริจาคเมื่อ 1 มิ.ย. ถึง 23 มิ.ย. 60
มื่อ 1 มิถุนายน จำนวน 200.-
เมื่อ 3 มิถุนายน จำนวน 500.-
เมื่อ 8 มิถุนายน จำนวน 200.-
เมื่อ 12 มิถุนายน จำนวน 2000.-
เมื่อ 10 มิ.ย. จำนวน 1000.-
12 Jun 2017 23:23   จำนวน 500.-
15 Jun 2017 19:38   จำนวน 530.-
17/06/2017 15:49 รายการผ่าน INTERNET-TAWATCHAI 1,000.-
17/06/2017 22:33 รายการผ่าน INTERNET-TAWATCHAI 1,999.-
19/06/2017 3:14 ATS MCL 00792106627 00011 +1,000.00
ได้รับเงินบริจาค เมื่อ 19/06/2017 จำนวน 12000 บาท
20/06/2017 / 22:30 / ORFT กสิกรไทย (KBANK) /X382867  +500.00
21/06/2017 / 22:59 / รายการผ่าน INTERNET TAWATCHAI /X243351   +1,999.00
24/06/2017 / 3:52 (X1 ENET) +480.00
23 Jun 2017 18:41Transfer from Account at Other Bank +500.00
22/06/2017 / 03:24   X1 กรุงศรีอยุธยา (BAY) /X230373   +400.00
23/06/2017 / 03:09 / กรุงศรีอยุธยา (BAY) /X230373   +325.00
23/06/2017 / 11:20 / ราชวัตร +300.00
23/06/2017 / 22:42 / INTERNET TAWATCHAI /X243351   +2,000.00
04 Jul 2017 16:25 / Transfer +500.00
05/07/2017 23:19 / X1 ENET +150.00

ยอดรวมทั้งสิ้น 28083.-
หัวข้อ: Re: รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กรกฎาคม 04, 2017, 03:22:03 PM
ยอดคงเหลือ
ยอดเก่า 8084.8
+
ยอดบริจาคใหม่ 28083.-

รวม 35517.8 บาท

รายจ่าย
ต่ออายุโฮสติ้ง มี.ค. 2017 - มี.ค. 2018 = 6,500.-

ยอดคงเหลือทั้งสิ้น 29667.8 บาท
หัวข้อ: Re: รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ สิงหาคม 03, 2017, 12:29:29 PM
ยอดยกมา 29667.8 บาท

รายจ่าย
- ตัวยึดโทรศัพทย์มือถือกับขาตั้งกล้องใช้ถ่ายทอดสด facebook = 973.-
- สาย OTG-type-C เชื่อมต่อพร้อมชาร์จต์แบต ใช้ถ่ายทอดสด facebook = 1,100.-
- สาย hdmi ต่อกล้องเข้าโทรศัพท์มือถือ ใช้ถ่ายทอดสด facebook = 490.-
- Video Capture Dongle 1080P 60FPS Box ใช้ถ่ายทอดสด facebook = 4326.-
- ไมค์ไวเลสติดกล้อง RODE และใช้ถ่ายทอด facebook = 13,600
- ค่าอินเตอร์เน็ตใช้ถ่ายทอด facebook เดือน พ.ค.- มิ.ย. 60 = 1,000
- ค่าแอปใช้ถ่ายทอดสด facebook โดยเฉพาะ 275.-
- ค่าอินเตอร์เน็ต ใช้ถ่ายทอด facebook เดือน ก.ค.60 = 500
- ต่ออายุโดเมน alisuasaming.com 2 ปี-มิ.ย. ปี 60-62 = 900
- ต่ออายุโปรแกรม anti virus 1 ปี = 999.-

รวมรายจ่าย 24,163

คงเหลือ 5,504.8
หัวข้อ: Re: รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ สิงหาคม 07, 2017, 12:39:14 AM
ได้รับบริจาคเมื่อ 03/08/60 จำนวน 200.-
ได้รับบริจาคเมื่อ 04/08/60 จำนวน 2000.-
ได้รับบริจาคเมื่อ 16 Aug 2017 18:51 จำนวน 100.-

ยอดคงเหลือทั้งสิ้น 7804.8.-
หัวข้อ: Re: รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤศจิกายน 20, 2017, 07:17:31 AM
ได้รับบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพ 1,000.-
ได้รับบริจาค 500.-


ยอดคงเหลือทั้งสิ้น 9304.8.-
หัวข้อ: Re: รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤศจิกายน 23, 2017, 11:14:31 AM
รายจ่าย
- ค่าอินเตอร์เน็ต ใช้ถ่ายทอด facebook เดือน ส.ค. 60 = 500
- ค่าอินเตอร์เน็ต ใช้ถ่ายทอด facebook เดือน ก.ย. 60 = 300
- ค่าอินเตอร์เน็ต ใช้ถ่ายทอด facebook เดือน ต.ค. 60 = 500
- ค่าพิมพ์งานภาษาอาหรับ-ยาวี = 800
- ค่าซ่อมอัพเกรดคอมฯ = 400
รวม 2,500 บาท

ยอดคงเหลือ 6,804.8 บาท
หัวข้อ: Re: รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ ธันวาคม 12, 2017, 11:57:50 AM
ได้รับบริจาค
ธ.กรุงเทพ
- 24 Nov 2017 10:27    Transfer 500.00   
- 01 Dec 2017 14:38   Transfer 300.00   
- 01 Dec 2017 16:33   Transfer 200.00   
- 05 Dec 2017 20:02   Transfer 200.00
- 08 Dec 2017 16:19   Transfer from Account at Other Bank 200.00
รวม 1,400 บาท

ธ.ไทยพานิชย์
- 07/12/2017   18:35   X1   ATM   OUAMAMORNSUK KOMKRIS/X007633       +200.00
- 07/12/2017   18:04   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/MR ZAMZAMEE MASA    +1,800.00
- 06/12/2017   12:55   X1   ENET   รับโอนผ่าน PromptPay จาก x2044 นาย วรวิท   +100.00   
- 04/12/2017   07:19   X1   ENET   ORFT กสิกรไทย (KBANK) /X878697        +500.00
- 01/12/2017   14:42   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/PREECHA MUNGKUNG   +500.00
- 24/11/2017   20:21   X1   CDM   กรุงไทย (KTB)                               +400.00
- 24/11/2017   19:54   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/PATTAMA MUDLA          +500.00
- 24/11/2017   03:11   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x5798                     +200.00
- 21/11/2017   12:38   X1   ENET   ORFT กสิกรไทย (KBANK) /X972480           +1,000.00
รวม 5,200 บาท

เงินสด
- จากบางบัวทอง 2,700
- ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า 1,000

รวม 10,300บาท

ยอดเก่า 6,804.8 บาท
ยอดคงเหลือ 17,104.8 บาท
หัวข้อ: Re: รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มกราคม 05, 2018, 07:22:45 AM
ยอดคงเหลือ 17,104.8 บาท

ได้รับบริจาค

ธ.อิสลาม
19 Dec 2017              Transfer  3,000.00

ธ.กรุงเทพ
14 Dec 2017 23:17   Transfer  1,000.00

ธ.ไทยพานิชย์
12/12/2017   17:23   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x9508 นาย ฮัมดี xxx        +1,000.00
13/12/2017   11:40   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/นาย บำรุง xxx                 +500.00
16/12/2017   00:49   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/นาย อัมรอน xxx            +186.00
16/12/2017   20:32   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/นาย มูฮำหมัดอามีนxxx       +100.00
17/12/2017   12:06   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/KANIT xxx           +150.00
20/12/2017   21:33   X1   EWLT รายการ Prompt-IN/อานันต์ xxx                +10.00
22/12/2017   17:09   X1   ATM   PHUKET TOURISM NEWS THEERASAKxxx  +100.00
25/12/2017   14:19   C1   TELL   ถนนกาญจนาภิเษก (บ้านบัวทอง)               +1,000.00
26/12/2017   20:40   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/น.ส. กิตติมา xxx              +1,000.00
27/12/2017   12:30   X1   ENET   ORFT กสิกรไทย (KBANK) /X836054        +1,000.00
29/12/2017   08:29   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x3683 นาย วิทยา xxx        +1,500.00
30/12/2017   15:01   X1   ENET   ORFT กรุงไทย (KTB) /X408175           +1,000.00
30/12/2017   21:58   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/นาย ยวพรรดิ์ xxx         +300.00
31/12/2017   22:38   X1   ENET   ORFT กรุงไทย (KTB) /X124551           +300.00   

รวมยอดบริจาค 12,146.00


รายจ่าย
ค่าอินเตอร์เน็ด เดือน พ.ย.60 = 800.00
ค่าอินเตอร์เน็ด เดือน ธ.ค.60 = 800.00
ซื้อ CS@ Verbatim Power Bank Li-Polymer 10200 mAh = 990.00
กระเป๋าใส่อุปกรณ์กล้อง = 1,160.00
เมมกล้อง SanDisk SD Card Ultra 64GB 80MB/s read Class10 (SDK-SDUNC-064GGN6I) = 940.00
รวมรายจ่าย 4,690.00 บาท

เงินคงเหลือทั้งสิ้น 24560.8 บาท
หัวข้อ: Re: รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤษภาคม 19, 2018, 01:46:13 PM
ยอดการรับบริจาค

เงินสดผ่านมาทางอาจารย์อาลี รวมทั้งสิ้น 5,500

ม.ค.61
SCB
11/01/2018   11:48   C1   TELL   บิ๊กซี ประชาอุทิศ 90                +1,000.00
31/01/2018   09:24   X1   EWLT   รายการ Prompt-IN/ยวพรรดิ์ เณรพงษ์      +300.00

BBL
19 Jan 2018 11:17   Transfer   90.00
23 Jan 2018 09:34   Transfer   300.00
01 Feb 2018 12:47   Transfer   1,000.00

ก.พ.61
SCB
05/02/2018   14:34   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x5755 น.ส. วันวิสา สินสุริ      +1,500.00
15/02/2018   15:13   X1   ENET   Transfer from SCB x1798 นาย กิตติพร มีสุ   +1,500.00
17/02/2018   16:05   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x5653 นาย ทวีศักดิ์ การีมี      +1,000.00
19/02/2018   15:31   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x2044 นาย วรวิทร์ หอมรสกล้   +200.00
20/02/2018   09:01   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/น.ส. กิตติมา มะหะหมั      +1,000.00
21/02/2018   22:09   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x0382 นาย อัมรินทร์ มีสุวร      +1,000.00
22/02/2018   07:03   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x0382 นาย อัมรินทร์ มีสุวร      +1,000.00
24/02/2018   17:43   X1   ENET   ORFT กสิกรไทย (KBANK) /X836054      +835.00
28/02/2018   07:15   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/นาย ยวพรรดิ์ เณรพงษ์      +300.00
04/03/2018   15:17   X1   ENET   ORFTทหารไทย (TMB) /X275351          +500.00

ก.พ.61
01 Feb 2018 12:47   Transfer      1,000.00
20 Feb 2018 17:44   Cash Deposit   200.00
27 Feb 2018 10:49   Transfer      300.00

มี.ค.61
SCB
04/03/2018   15:17   X1   ENET   ORFTทหารไทย (TMB) /X275351           +500.00
22/03/2018   10:43   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/MR AKKAPOL LOKHUNPRO +5,000.00
30/03/2018   14:31   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/นาย ยวพรรดิ์ เณรพงษ์       +300.00

BBL
01 Mar 2018 14:23   Transfer   1,000.00
01 Mar 2018 23:35   Transfer   1,000.00
06 Mar 2018 05:52   Transfer   500.00
15 Mar 2018 09:16   Transfer   300.00

เม.ย.61
SCB
09/04/2018   17:49   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x0738 นาง จินตหรา สุนทรจิน   +500.00
18/04/2018   21:18   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/นาย อาทร วงษ์สันต์      +1,000.00
30/04/2018   10:08   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/นาย ยวพรรดิ์ เณรพงษ์      +300.00

BBL
01 Apr 2018 22:29   Transfer                                     1,000.00
26 Apr 2018 18:23   Transfer from Account at Other Bank  500.00

พ.ค.61
09/05/2018   22:35   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/นาย อาทร วงษ์สันต์      +1,000.00
11/05/2018   21:32   X1   ENET   รับโอนผ่าน PromptPay จาก x9086 นางสาว ปล   +100.00
12/05/2018   14:02   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x7852 นาง จินตหรา                  +200.00
12/05/2018   18:14   X1   ENET   ทหารไทย (TMB) /X213131                  +100.00
12/05/2018   22:40   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x0506 เดอะไกด์ ไทยแลนด์             +1,000.00
13/05/2018   07:31   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x7792 นาย จีรนัย แดงดี      +100.00
13/05/2018   08:27   X1   ENET   กสิกรไทย (KBANK) /X985365          +500.00
13/05/2018   11:52   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ           +50.00
13/05/2018   11:54   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ           +200.00
(เราะมะฎอน1439)
18/05/2018   14:04   C1   TELL   โกลเด้นเพลส (ถนนประดิษฐ์มนูธรร          +2,000.00
18/05/2018   14:28   X1   ENET   ธนชาติ (TBANK) /X029466                   +1,000.00

BBL
พ.ค.61
04 May 2018 20:34   Transfer   1,000.00
08 May 2018 06:38   Transfer   500.00
(เราะมะฎอน1439)
17 May 2018 08:08   Transfer     1,000.00

รวมทั้งสิ้น 38,175
รวมกับยอดเก่า 24,560.8

ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น  62,735.80 บาท

รายจ่าย

ค่าตอบแทนทีมงาน live facebook และทำวีดีโอลง youtube
เดือนมกราคม =  8,800
เดือนกุมภาพันธ์ =  8,400
เดือนมีนาคม =  11,200
เดือนเมษายน =  8,000

ค่าสายสัญญาณเสียงใหม่ทั้งหมด 4,607

ค่าซ่อมคอม 2,200

ซื้อไมค์ไมค์ wireless Sennheiser และ JK  รวม 4,168.82

ไมค์เครื่องบันทึกเสียง azden 1,035.17

ค่าโดเมน aliaudio 275.65

ค่าโฮส เดือน ก.พ. 2090

ค่าโฮสติ้ง เดือน มี.ค. 1,391

ค่าโฮสติ้ง เดือน เม.ย. 1,391

ค่าโฮสติ้ง เดือน พ.ค. 1,070

ค่า aplication ถ่ายทอดสด เดือน ม.ค. 300

ค่า aplication ถ่ายทอดสด เดือน ก.พ. 300

ค่า aplication ถ่ายทอดสด เดือน มี.ค.n300

ค่า aplication ถ่ายทอดสด เดือน เม.ย. 300

ค่า aplication ถ่ายทอดสด เดือน พ.ค. 300

ถ่านชาร์จ 4 ก้อน 650

ก.พ. ผ่อนโทรศัพท์ Zenfone LIVE facebook 1/10 719

มี.ค. ผ่อนโทรศัพท์ Zenfone ใช้ LIVE facebook 2/10 = 719

เม.ย. ผ่อนโทรศัพท์ Zenfone ใช้ LIVE facebook 3/10 = 719

ค่าเน็ต live เดือน ม.ค. 320

ค่าเน็ต live เดือน ก.พ. 474

ค่าเน็ต live  เดือน มี.ค. 613

ค่าพิมพ์งานภาษาอาหรับ+มลายู 1,500


รวมรายจ่าย 61,842.64


ยอดคงเหลือทั้งสิ้น 893.16 บาท
หัวข้อ: Re: รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤศจิกายน 21, 2018, 10:40:16 PM
#ยอดบริจาคเดือนเราะมะฎอน 76,668.5 บาท + ยอดคงเหลือ 893.16 รวมเป็น 77561.66
جزاكم الله خيرا
#รายละเอียดการรับบริจาค
SCB
18/05/2018 - 14:04 โกลเด้นเพลส (ถนนประดิษฐ์มนูธรรม +2,000.00
18/05/2018 - 14:28 ธนชาติ (TBANK) /X029466 +1,000.00
19/05/2018 - 22:13 กสิกรไทย (KBANK) /X195984 +500.00
19/05/2018 - 23:23 สิกรไทย (KBANK) /X556148 +500.00
20/05/2018 - 05:08 กสิกรไทย (KBANK) /X923273 +200.00
20/05/2018 - 13:20 รายการ Prompt-IN/นาย สรายุทธ... +100.00
20/05/2018 - 22:09 รายการ Prompt-IN/SUWALEE… +1,000.00
21/05/2018 - 08:35 รายการ Prompt-IN/น.ส. รัศมี... +200.00
21/05/2018 - 16:44 PromptPay จาก x2044 นาย วรวิท ... +100.00
21/05/2018 - 17:20 SCB x3064 นาย กฤษฏา... +100.00
21/05/2018 - 17:57 CB x8224 นางสาว วรดา... +100.00
21/05/2018 - 22:38 ATM ธกส.(BAAC) /X319432 +500.00
22/05/2018 - 00:34 Prompt-IN/นาย พงค์สุต... +10,000.00
22/05/2018 - 01:10 SCB x1388 นางสาว สุมล... +200.00
23/05/2018 - 00:59 Prompt-IN/นาย อัมรอน... +79.50
23/05/2018 - 10:52 Prompt-IN/น.ส. วิจิตรา... +500.00
23/05/2018 - 12:18 Prompt-IN/น.ส. วิริยดา... +500.00
23/05/2018 - 12:32 Prompt-IN/นาย เกชา… +500.00
23/05/2018 - 22:13 Prompt-IN/นาย อามีน... +2,000.00
24/05/2018 - 15:52 SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ... +30.00
24/05/2018 - 16:00 SCB x1643 นาง วีณา…+1,000.00
24/05/2018 - 21:02 กสิกรไทย (KBANK) /X384738 +300.00
25/05/2018 - 18:37 กสิกรไทย (KBANK) /X820844 +200.00
25/05/2018 - 18:39 Prompt-IN/น.ส. สุกัญญา...1,200.00
25/05/2018 - 23:23 Prompt-IN/นาย นิวัฒน์... +1,000.00
26/05/2018 - 09:28 Prompt-IN/นาย ธีรศักดิ์... +500.00
26/05/2018 - 20:47 Prompt-IN/นาย เสกสรรค์... +2,000.00
28/05/2018 - 01:23 SCB x5798 นาย ทวีศักดิ์... +200.00
28/05/2018 - 23:11 Prompt-IN/นางสาว สุจิตรา... +500.00
30/05/2018 08:42 SCB x6161 น.ส. แคทรียา...+ 500.00
31/05/2018 07:19 กสิกรไทย (KBANK) /X420969 + 1,000.00
31/05/2018 09:11 ATM กรุงศรีอยุธยา (BAY) /X179727 อารียาภรณ์ บางกะปิ + 5,000.00
01/06/2018 09:31 Prompt-IN/นาย ยวพรรดิ์... + 100.00
03/06/2018 18:16 กรุงศรีอยุธยา (BAY) /X419721 + 200.00
05/06/2018 09:12 Prompt-IN/MS RUSDA SENSATIAN + 2,000.00
05/06/2018 09:33 TELL ถนนศรีภูวนารถ(หาดใหญ่) + 300.00
05/06/2018 13:07 ENET กรุงไทย (KTB) /X323095 + 1,000.00
05/06/2018 13:18 Prompt-IN/นางสาว อังคณา... + 100.00
05/06/2018 22:28 กสิกรไทย (KBANK) /X692679 + 1,000.00
06/06/2018 04:25 ENET กสิกรไทย (KBANK) /X836054 + 300.00
06/06/2018 09:36 PromptPay จาก x8458 นาง สุภาพ…+ 100.00
06/06/2018 19:37 Prompt-IN/KITTIKORN… + 100.00
06/06/2018 20:50 PromptPay จาก x8458 นาง สุภาพ…+ 100.00
06/06/2018 22:23 ENET กสิกรไทย (KBANK) /X003440 + 200.00
06/06/2018 22:39 ENET กสิกรไทย (KBANK) /X131228 + 100.00
06/06/2018 23:11 ENET SCB x8331 นางสาว วิชุดา... + 500.00
06/06/2018 23:27 ENET กรุงไทย (KTB) /X660186…+ 100.00
07/06/2018 05:15 ENET SCB x0738 นาง จินตหรา...+ 500.00
07/06/2018 20:15 ENET PromptPay จาก x8458 นาง สุภาพ… + 100.00
07/06/2018 21:40 ENET กรุงไทย (KTB) /X685009 + 100.00
07/06/2018 21:55 ENET Prompt-IN/KITTIKORN… + 100.00
07/06/2018 21:55 SCB x3351 นาย ธวัชชัย... + 2,000.00
08/06/2018 03:45 ENET สิกรไทย (KBANK) /X836054 + 300.00
08/06/2018 04:09 NET Prompt-IN/MR ISARESH… + 1,000.00
08/06/2018 07:14 ENET PromptPay จาก x3064 นาย กฤษฏา… + 200.00
08/06/2018 17:25 สิกรไทย (KBANK) /X746628 + 400.00
09/06/2018 22:19 ENET กรุงไทย (KTB) /X685009 + 100.00
09/06/2018 22:28 ENET SCB x3351 นาย ธวัชชัย... + 2,000.00
10/06/2018 23:20 ENET SCB x6111 นางสาว สุทธิษา... + 100.00
10/06/2018 23:33 ENET กสิกรไทย (KBANK) /X130737 + 200.00
10/06/2018 05:44 ENET กสิกรไทย (KBANK) /X836054 +300.00
11/06/2018 11:25 ENET กสิกรไทย (KBANK) /X409234 +200.00
11/06/2018 19:56 Prompt-IN/PREECHA MUNGKUNG +500.00
11/06/2018 20:25 Prompt-IN/นาย วิทยา… +200.00
11/06/2018 21:01 ENET SCB x3351 นาย ธวัชชัย... +2,000.00
11/06/2018 22:03 ENET กรุงไทย (KTB) /X685009 +100.00
11/06/2018 23:42 Prompt-IN/นาย สานิตย์... +200.00
12/06/2018 04:14 ENET กสิกรไทย (KBANK) /X836054 +300.00
12/06/2018 09:26 ENET รับโอนจาก SCB x4094 นาย แวสมาน... +1,000.00
13/06/2018 13:41 ENET รับโอนผ่าน PromptPay จาก x2044 นาย วรวิท +272.00
13/06/2018 16:04 Prompt-IN/PANATDA… +100.00
13/06/2018 16:26 ENET กรุงไทย (KTB) /X101824 +200.00
13/06/2018 19:51 ENET กสิกรไทย (KBANK) /X130737 +300.00
13/06/2018 20:00 ENET SCB x3351 นาย ธวัชชัย... +2,000.00
13/06/2018 21:48 ENET กรุงไทย (KTB) /X685009 +100.00
13/06/2018 22:38 ENET SCB x7021 นางสาว พิริยาภรณ์... +50.00
13/06/2018 22:57 ENET SCB x8662 นาย สัญชัย...+500.00
14/06/2018 03:55 ENET กสิกรไทย (KBANK) /X384738 +500.00
14/06/2018 04:41 ENET SCB x8709 นางสาว จนัสตา...+300.00
14/06/2018 15:11 BIG C NONGCHOK SUB B +500.00
14/06/2018 17:37 ENET CB x7082 นาย มนัส… +200.00

BBL
17 May 2018 - 08:08 Transfer +1,000.00
20 May 2018 - 11:03 Transfer +500.00
05 Jun 2018 11:23 Transfer 200.00
06 Jun 2018 07:21 Transfer 1,000.00
06 Jun 2018 04:06 Transfer 37.00
06 Jun 2018 07:21 Transfer 1,000.00
11 Jun 2018 21:13 Transfer 500.00
13 Jun 2018 07:43 Transfer 100.00
13 Jun 2018 11:33 Transfer 500.00
13 Jun 2018 18:13 Cash Deposit 200.0

จากซอยพัฒนาการ 30 = 1,000
จากบาแลอันนูร = 2,000
รับเงินสด บริจาคโดยคุณฟาริดาห์ 12,000
หัวข้อ: Re: รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มิถุนายน 13, 2019, 12:45:45 PM
ยอดบริจาคระหว่าง มิ.ย.61-พ.ค.62

ประจวบ 500
คลองแปด 500

ibank
11/07/61 +300
04/02/62 +200

BBL
09/07/61 +1000
26/07/61 +5500
16/08/61 +1000
05/09/61 +1000
28/09/61 +200
11/10/61 +2200
26/10/61 +30
26/10/61 +300
27/10/61 +200
16/12/61 +500
15/01/62 +300
08/03/62 +300
21/04/62 +300

SCB
29/06/2018 10:18 รายการ Prompt-IN/นาย ยวพรรดิ์ เณรพงษ์     +300
17/07/2018 13:34  SCB x9508 นาย ฮัมดี ดามาเลาะ +500
24/07/2018 09:28 รายการ Prompt-IN/นาย อำนาจ แก้วจรูญ +200
29/07/2018 02:47 SCB x0738 นาง จินตหรา สุนทรจิน +200.00
31/07/2018 09:52 PromptPay จาก x8343 นางสาว ปว +200.00
31/07/2018 10:39 rompt-IN/นาย ยวพรรดิ์ เณรพงษ์ +100.00
13/08/2018 12:15 SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ ลีอ่ำ +75.00
21/08/2018 11:06 รายการ Prompt-IN/น.ส. กิตติมา มะหะหมั +500
07/09/2018 11:14 SCB x9508 นาย ฮัมดี ดามาเลาะ +700.00
09/09/2018 18:07 SCB x7852 นาง จินตหรา สุนทรจิน +200
25/09/2018 10:06 Prompt-IN/น.ส. กิตติมา มะหะหมั +500
04/10/2018 11:50 Prompt-IN/นาย ยวพรรดิ์ เณรพงษ์ +100
05/10/2018 13:19  SCB x3017 นาย อนันต์ วาหะรักษ์ +100
11/10/2018 16:22 ATM กรุงไทย (KTB) /X273668    +2,000
28/10/2018 11:33 CB x5798 นาย ทวีศักดิ์ หมานเม +100
30/10/2018 17:01 กสิกรไทย (KBANK) /X003440    +200
15/11/2018 11:44 Prompt-IN/น.ส. กิตติมา มะหะหมั +500
27/11/2018 19:55 SCB x4982 นาย เกรียงศักดิ์ +200
30/11/2018 10:48 Prompt-IN/นาย ยวพรรดิ์ เณรพงษ์ +100
10/12/2018 22:56 Prompt-IN/นาย อนุภาพ ปานำ +100
19/12/2018 14:02 SCB x8807 นาย ชวณัตย์ ฐิตะลักข +400
21/12/2018 12:51 SCB x8375 นางสาว พิริยาภรณ์ สุ +9
31/12/2018 13:40 Prompt-IN/SIRISOPAPORN YIMSRIN +2,000
03/01/2019 18:17 กรุงเทพ (BBL) /X463382    +900
12/01/2019 17:53 ธกส. (BAAC) /X820959 +200
17/01/2019 16:58 Prompt-IN/นาย กฤษฎา มาระกุล +100
24/01/2019 20:25 กรุงไทย (KTB) /X306441 +100
01/02/2019 16:10 Prompt-IN/นาย ทวีศักดิ์ หะยีแว    +500
02/02/2019 15:20 ธกส. (BAAC) /X820959 +200
02/02/2019 22:21 กรุงไทย (KTB) /X452648 +100
05/02/2019 07:34 Prompt-IN/นาย นำพล ลี้กุล +198
06/02/2019 07:26 กสิกรไทย (KBANK) /X618615    +100
06/02/2019 09:52 SCB x9508 นาย ฮัมดี ดามาเลาะ +500
07/02/2019 08:00 Prompt-IN/นาย นำพล ลี้กุล +400.00
10/02/2019 13:20 Prompt-IN/นาย อำนาจ แก้วจรูญ +500
20/02/2019 15:01 SCB x9508 นาย ฮัมดี ดามาเลาะ +500
22/02/2019 17:54 SCB x7021 นางสาว พิริยาภรณ์ สุ +100
01/03/2019 13:24 SCB x9168 นาย ซัมซี แวกะจิ +300
02/03/2019 07:01 กรุงไทย (KTB) /X452648 +100
03/03/2019 08:11 ธกส. (BAAC) /X820959 +200
09/03/2019 10:16 Prompt-IN/MR ANUCHA U-MAD +1,000
13/03/2019 16:06 SCB x9508 นาย ฮัมดี ดามาเลาะ +500
26/03/2019 10:49 Prompt-IN/MR ANUCHA U-MAD +1,000
27/03/2019 23:35 Prompt-IN/MR NATTAWUD ISLAM +300
29/03/2019 10:12 SCB x0738 นาง จินตหรา สุนทรจิน +500
29/03/2019 10:30 PromptPay จาก x7171 นางสาว กน +500
29/03/2019 14:02 SCB x9168 นาย ซัมซี แวกะจิ +300
03/04/2019 06:24 กรุงไทย (KTB) /X452648 +100
03/04/2019 11:34 SCB x5798 นาย ทวีศักดิ์ หมานเม +200
10/04/2019 15:35 Prompt-IN/นาย อำนาจ แก้วจรูญ +500
14/04/2019 10:46 PromptPay จาก x2044 นาย วรวิท +300
21/04/2019 10:28 ธกส. (BAAC) /X049696 +3,500
24/04/2019 09:05 Prompt-IN/MR ANUCHA U-MAD +1,000

รวม 38,312

รวมกับของเดิม 77561.66

รวมเป็น 115,873.66 บาท
หัวข้อ: Re: รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มิถุนายน 13, 2019, 12:58:30 PM
ยอดบริจาคเดือนเราะมะฎอน 1440
เงินสดเราะมะฎอน  1440
บางบัวทอง 3,000
โต๊ะนะห์ (บ้านป่า) 4,000
นิรอมละห์ (บ้านป่า) 3,000
นิรอมะห์ (ซอยเก้า) 500
นิฟาติมะห์ (คลองสอง) 300
= 10800

SCB
07/05/2019 15:28   PromptPay จาก x0306 นาย สุภกิ  +50.00
07/05/2019 16:22   กรุงไทย (KTB) /X093962  +150.0
08/05/2019  01:14  Prompt-IN/นาย พงค์สุต  +10,000.00
08/05/2019  04:35  กรุงเทพ (BBL) /X407070 +10,000.00
08/05/2019  08:46  SCB x3234 นาย อนันต์   +100.00
08/05/2019  13:11  SCB x2625 นาย สมพงษ์  +500.00
08/05/2019  22:28  Prompt-IN/นาย อำนาจ  +500.00
10/05/2019  05:47  SCB x3679 นาง จริยา  +50.00
10/05/2019  10:07  SCB x2317 นาย กิตติพร  +300.00
10/05/2019  17:45 SCB x6805 นางสาว ปัตตามา  +100.00
11/05/2019  04:10  Prompt-IN/นาย อนรรฆเดช  +500.00
11/05/2019  10:32  SCB x7196 นางสาว สุภาวรรณ  +20.00
11/05/2019   22:53  SCB x0422 นาง น้ำหอม  +1,000.00
12/05/2019  09:19  Prompt-IN/PISANU  MR  +300.00
12/05/2019  11:49  กสิกรไทย (KBANK) /X772299  +300.00
12/05/2019  18:06  Prompt-IN/MR NUTTAPONG YENANGK  +100.00
12/05/2019  19:38  กรุงไทย (KTB) /X319776  +50.00
13/05/2019  03:44  กสิกรไทย (KBANK) /X397447  +30.00
13/05/2019  14:51  กสิกรไทย (KBANK) /X514438  +100.00
14/05/2019  05:23  Prompt-IN/MR NUTTAPONG  +100.00
15/05/2019  04:02  กรุงเทพ (BBL) /X407070  +1,000.00
16/05/2019  21:10  SCB x5067 นาย ณัฐพงษ์  +100.00
17/05/2019  09:50  กรุงไทย (KTB) /X177966  +5,000.00
17/05/2019  10:03  SCB x8844 นาย สุรเดช  +500.00
17/05/2019  22:25  รับโอนจาก SCB x5067 นาย ณัฐพงษ์  +100.00
18/05/2019  16:10  เซ็นทรัล พลาซา รัตนาธิเบศร์  +1,000.00
19/05/2019  06:48  ทหารไทย (TMB) /X404940  +100.00
19/05/2019  15:40  กสิกรไทย (KBANK) /X051024  +100.00
19/05/2019  18:27  รับโอนจาก SCB x5067 นาย ณัฐพงษ์  +100.00
20/05/2019  00:36  กสิกรไทย (KBANK) /X080332  +50.00
20/05/2019  21:06  ออมสิน (GSB) /X773545  +200.00
21/05/2019  17:14  กสิกรไทย (KBANK) /X461365  +300.00
21/05/2019  18:25  SCB x3017 นาย อนันต์  +100.00
22/05/2019  SCB x9508 นาย ฮัมดี  +500.00
22/05/2019  05:25  ทหารไทย (TMB) /X404940     +40.00
22/05/2019  09:05  รับโอนจาก SCB x3234 นาย อนันต์   +100.00
22/05/2019  10:19  รับโอนจาก SCB x2903 นาย อดุล   +700.00
22/05/2019  17:36  SCB x7792 นาย จีรนัย   +100.0
23/05/2019  07:01  SCB x6843 นาย นริศ   +2,000.00
23/05/2019  22:33  SCB x7320 นางสาว ไซบะห์  +500.00
+++++
23/05/2019  23:23  รับโอนจาก SCB x2236 นาง กุลวดี   +150.00
23/05/2019  23:55  กสิกรไทย (KBANK) /X692679  +1,000.00
24/05/2019  19:45  รับโอนจาก SCB x5179 นางสาว นริศรา  +50.00
24/05/2019  21:28  รับโอนจาก SCB x3559 นางสาว วรพร  +20.00
24/05/2019  21:29  รับโอนจาก SCB x8574 นาย รอเซะ  +40.00
25/05/2019  01:01  รับโอนจาก SCB x9375 นาย ประวิทย์  +17.00
25/05/2019  08:42  กสิกรไทย (KBANK) /X793217  +200.00
25/05/2019  11:10  รับโอนจาก SCB x8209 นาย วิชัย  +200.00
25/05/2019  13:48  รับโอนจาก SCB x3508 นางมัตติกา  +100.00
25/05/2019  14:53  รับโอนจาก SCB x7382 นาย อารี  +100.00
25/05/2019  20:18  รายการ Prompt-IN/PREECHA  +500.00
25/05/2019  21:09  กสิกรไทย (KBANK) /X991303  +50.00
26/05/2019  00:02  รับโอนจาก SCB x7082 นาย มนัส  +100.00
26/05/2019  01:05  รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ   +150.00
26/05/2019  01:10  รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ  +50.00
26/05/2019  02:24  รับโอนจาก SCB x0738 นาง จินตหรา  +100.00
26/05/2019  04:04  รับโอนจาก SCB x5511 นางสาว นัฏฐา  +100.00
26/05/2019  04:39  รับโอนจาก SCB x8532 นาย โกมินทร์  +500.00
26/05/2019  20:19  รับโอนจาก SCB x3017 นาย อนันต์   +100.00
26/05/2019  22:27  กสิกรไทย (KBANK) /X800086  +200.00
26/05/2019  22:47  รับโอนจาก SCB x8527 นางสาว วรรณวนัช  +100.00
27/05/2019  03:59  รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ  +70.00
27/05/2019  04:09  ทหารไทย (TMB) /X404940  +20.0
27/05/2019  04:39  รายการ Prompt-IN/นางสาว หยาดอรุณ  +500.00
27/05/2019  05:11  กรุงไทย (KTB) /X483360  +100.00
27/05/2019  05:32  รับโอนจาก SCB x3679 นาง จริยา  +20.00
27/05/2019  21:10  กรุงศรีอยุธยา (BAY) /X001053  +100.00
27/05/2019  22:52  รับโอนจาก SCB x7082 นาย มนัส  +100.00
28/05/2019  00:58  รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ  +200.00
28/05/2019  04:21  รับโอนจาก SCB x0224 MR. PAUL JOSEPH BRUN +300.00
28/05/2019  09:38  รายการ Prompt-IN/MR ANUCHA  +1,000.00
28/05/2019  23:16  รับโอนจาก SCB x3017 นาย อนันต์  +100.00
29/05/2019  02:09  กรุงศรีอยุธยา (BAY) /X600100  +200.00
29/05/2019  02:12  รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ  +70.00
29/05/2019  04:14  ทหารไทย (TMB) /X404940  +20.00
29/05/2019  08:48  กรุงไทย (KTB) /X517888  +500.00
29/05/2019  12:18  รายการ Prompt-IN/MISSKANLAYANEE  +300.00
29/05/2019  19:51  กรุงไทย (KTB) /X542186  +400.00
29/05/2019  20:00  รับโอนจาก SCB x3351 นางสาว นุชรินทร์  +20.00
29/05/2019  20:18  กรุงไทย (KTB) /X505627  +20.00
29/05/2019  20:37  รายการ Prompt-IN/MISSSURAIDA  +20.00
29/05/2019  20:48  รายการ Prompt-IN/นาย ประวิทย์   +500.00
29/05/2019  21:33  รายการ Prompt-IN/MATHUSORN  +100.00
29/05/2019  23:10  กสิกรไทย (KBANK) /X397447  +20.00
29/05/2019  23:22  รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ  +180.00
30/05/2019  03:30  รายการ Prompt-IN/นาย อนรรฆเดช  +500.00
30/05/2019  04:11  รับโอนจาก SCB x5511 นางสาว นัฏฐา  +100.00
30/05/2019  05:02  กรุงไทย (KTB) /X617078  +1,000.00
30/05/2019  05:12  ทหารไทย (TMB) /X404940  +20.00
30/05/2019  06:39  กสิกรไทย (KBANK) /X127028  +1,000.00
30/05/2019  16:24  CDM   3 IN 1 LOTUS BANGPAGOK 3     +100.00
30/05/2019  17:26  ธนชาติ (TBANK) /X014012  +2,000.00
30/05/2019  19:53  รับโอนจาก SCB x2852 นาย ประยูร   +1,000.00
30/05/2019  21:39  รายการ Prompt-IN/PATTAMA  +500.00
30/05/2019  21:49  กรุงไทย (KTB) /X093962  +100.00
30/05/2019  23:43  รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ  +60.00
30/05/2019  23:46  กรุงไทย (KTB) /X483360  +100.00
31/05/2019  00:46  รับโอนจาก SCB x8807 นาย ชวณัตย์   +100.00
31/05/2019  05:04  ทหารไทย (TMB) /X404940  +20.00
31/05/2019  07:18  ทหารไทย (TMB) /X238989  +100.00
31/05/2019  08:52  รายการ Prompt-IN/APIRADEE  +500.00
31/05/2019  09:34  รับโอนจาก SCB x5755 น.ส. วันวิสา   +500.00
31/05/2019  11:06  รับโอนจาก SCB x3234 นาย อนันต์  +100.00
31/05/2019  20:06  กรุงเทพ (BBL) /X149512  +100.00
31/05/2019  20:37  กสิกรไทย (KBANK) /X305611  +100.00
31/05/2019  21:53  ATM 7-11 SAHAPORN SOI 5 WITYAPA/X169250  +1,500.00
31/05/2019  22:04  รับโอนจาก SCB x8807 นาย ชวณัตย์   +100.00
31/05/2019  22:08  รับโอนผ่าน PromptPay จาก x2113 นางสาว ปฏ  +500.00
31/05/2019  22:10  กรุงไทย (KTB) /X064646  +1,000.00
31/05/2019  22:12  รับโอนจาก SCB x2088 นาย สายันห์   +300.00
31/05/2019  22:29  รับโอนจาก SCB x8844 นาย สุรเดช  +200.00
31/05/2019  23:06  กสิกรไทย (KBANK) /X244692  +100.00
31/05/2019  23:42  รับโอนจาก SCB x7082 นาย มนัส  +100.00
31/05/2019  23:54  รับโอนจาก SCB x9663 นางสาว จารุณี  +100.00
01/06/2019  00:06  รายการ Prompt-IN/MISSSINATTHA  +200.00
01/06/2019  00:13  ายการ Prompt-IN/MR.KORAKOD   +50.00
01/06/2019  02:45  รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ  +200.00
01/06/2019  04:01  ทหารไทย (TMB) /X404940  +50.00
01/06/2019  16:46  รับโอนจาก SCB x8979 นางสาว จิราพัชร  +500.00
01/06/2019  20:53  รายการ Prompt-IN/RACHEN YAKO MR. +200.00
02/06/2019  01:00  รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ  +60.00
02/06/2019  04:20  รับโอนจาก SCB x8375 นางสาว พิริยาภรณ์   +100.00
02/06/2019  05:15  ทหารไทย (TMB) /X404940  +30.00
02/06/2019  15:33  รายการ Prompt-IN/น.ส. อมรรัตน์   +200.00
02/06/2019  15:51  กสิกรไทย (KBANK) /X003440  50.00
02/06/2019  21:52  ออมสิน (GSB) /X441601  +200.00
02/06/2019  23:35  รับโอนจาก SCB x7082 นาย มนัส  +100.00
03/06/2019  00:04  กสิกรไทย (KBANK) /X556148  +300.00
03/06/2019  00:05  กรุงไทย (KTB) /X685009  +50.00
03/06/2019  00:57  รับโอนจาก SCB x9382 นาย สุชาติ  +1,000.00
03/06/2019  01:00  รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ   +160.00   
03/06/2019  04:00  ทหารไทย (TMB) /X404940  +30.00
03/06/2019  04:10  รับโอนจาก SCB x8807 นาย ชวณัตย์   +50.00
03/06/2019  05:51  รับโอนจาก SCB x7036 นาง จรรยา  +200.00
03/06/2019  16:12  รับโอนจาก SCB x4094 นาย แวสมาน  +1,000.00
03/06/2019  17:09  กรุงเทพ (BBL) /X316247  +500.00
03/06/2019  22:43  ทหารไทย (TMB) /X404940  +30.00
03/06/2019  23:22  รับโอนจาก SCB x8662 นาย สัญชัย  +200.00
03/06/2019  23:39  รับโอนจาก SCB x7082 นาย มนัส  +100.00
04/06/2019  05:34  กรุงไทย (KTB) /X032809  +200.00
04/06/2019  06:01  กสิกรไทย (KBANK) /X315521  +500.00
04/06/2019  16:12  ทหารไทย (TMB) /X354443  +500.00
07/06/2019  13:27  รับโอนจาก SCB x3323 นาย ประเสริฐ   +100.00
11/06/2019  06:03  กสิกรไทย (KBANK) /X003440  +50.0
12/06/2019  01:10  รับโอนจาก SCB x8807 นาย ชวณัตย์  +100.00

= 64437


BBL
07 May 2019 23:13   Transfer      200.00
11 May 2019 08:50   Transfer from A/c at Other Bank      200.00
12 May 2019 13:57   Transfer from Account at Other Bank      100.00
28 May 2019 04:48   Transfer from Account at Other Bank      12,000.00
28 May 2019 20:09   Transfer      300.00
29 May 2019 00:03   Transfer      200.00
30 May 2019 17:23   Transfer from A/c at Other Bank      1,000.00
01 Jun 2019 14:15   Transfer From Other Bank Account      1,000.00
02 Jun 2019 03:48   Transfer from Account at Other Bank      100.00
02 Jun 2019 22:55   Transfer from Account at Other Bank      150.00
04 Jun 2019 17:47   Transfer      1,000.00

= 16250

Ibank
08/05/62 +100
09/05/62 +300
28/05/62 +1000
30/05/62 +500
31/05/62 +500
02/06/62 +100
05/06/62 +100

= 2600

รวม 94,087

รวมกับของเดิม 115,873.66 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 209,960.66 บาท
หัวข้อ: Re: รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มิถุนายน 13, 2019, 01:08:55 PM
รายจ่ายเว็บ พ.ค.61 - พ.ค. 62
ค่าตอบแทนทีมงาน
- เดือน พ.ค. 61 = 10350
- เดือน มิ.ย. 61 = 9000
- เดือน ก.ค. 61 = 8550
- เดือน ส.ค. 61 = 9000
- เดือน ก.ย. 61 = 9450
- เดือน ต.ค. 61 = 4500
- เดือน พ.ย. 61 = 12600
- เดือน ธ.ค. 61 = 13500
- เดือน ม.ค. 62 = 10350
- เดือน ก.พ. 62 = 7650
- เดือน มี.ค. 62 = 5400
- เดือน เม.ย. 62 = 13050
- เดือน พ.ค. 62 = 7200
= 120,600

ค่าผ่อนโทรศัพท์ Zenfone ใช้ LIVE facebook งวดที่ 4-10 = 5033
ค่าโฮสติ้ง เดือน มิ.ย.61 - พ.ค. 62 = 12840
ค่าโฮสติ้งล่วงหน้า เดือน มิ.ย. 62 - พ.ค.63 = 13910
ค่าโดเมน alisuasaming.org = 1411.3
ค่าโดเมน aliaudio. org = 1,411.3
ค่าอินเตอร์เน็ตถ่ายทอดสด เดือน เม.ย.61 - พ.ค.62 = 7000
ซื้อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง  = 18070
โปรแกรมแอนตี้ไวรัส = 799
ถ่านชาร์ต 4 ก้อน = 394
เครื่องปริ้นท์ออกอินวัน = 3500
ค่าพิมพ์งานอาหรับ มลายู = 2760
ค่า iphone7+ ใช้ LIVE = 14205
= 81333.6

รวมรายจ่าย 201,933.6

ยอดเงินคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่าย 8027.06 บาท