ตัฟซีร | ซูเราะฮฺอัน-นิสาอฺ | อายะฮฺที่ 174-176 (จบซูเราะะฮฺ)

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
ตัฟซีร | ซูเราะฮฺอัน-นิสาอฺ | อายะฮฺที่ 174-176 (จบซูเราะะฮฺ)
/

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ)
ดาวน์โหลดไฟล์เสียง
สถานที่ :โรงเรียนอิสลามวนาลัย (เราเฎาะฮฺ) ซ.พัฒนาการ 20