ตัฟซีร | อัน-นิสาอฺ | บทนำ

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
ตัฟซีร | อัน-นิสาอฺ | บทนำ
/

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 154 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ)

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

 สถานที่ :โรงเรียนอิสลามวนาลัย (เราเฎาะฮฺ) ซ.พัฒนาการ 20