ทำแล้ว…ได้อะไร?

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
ทำแล้ว...ได้อะไร?
/
@งานโรงเรียนอิกเราะอุ คู้ขวา 14 มี.ค. 2564