ละหมาดวันศุกร์ E.P.7 – สุนนะฮฺในวันศุกร์#2

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
ละหมาดวันศุกร์ E.P.7 - สุนนะฮฺในวันศุกร์#2
/

@มัสยิดกลางจังหวัดชลบุรี
– การอาบน้ำสุนนะฮฺวันศุกร์ – ตัดเล็บ และขจัดขนต่างๆ – สีของเสื้อผ้า – ให้รีบไปมัสยิด – อย่าประสานมือขณะนั่งอยู่มัสยิด ฯลฯ – ห้ามเดินข้ามผู้คนที่นั่งอยู่ในแถว

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง