สุนนะฮฺที่เราอาจหลงลืม

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
สุนนะฮฺที่เราอาจหลงลืม
/
บรรยาย ณ มัสยิดยะวา สาธร กทม.