หลักคำสอนในสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ [EP.8] : “อัลฮัมดุลิลลาฮฺ” การสรรเสริญอัลลอฮฺ

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
หลักคำสอนในสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ [EP.8] : “อัลฮัมดุลิลลาฮฺ” การสรรเสริญอัลลอฮฺ
/

โรงเรียนซิรอยุดดีน – คลองกะจะ

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง