อยู่ดุนยา มีดีจริงหรือ?

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
อยู่ดุนยา มีดีจริงหรือ?
/
@งานมัสยิดดีนุ้ลก็อยยิมะฮ์ คลองสิบห้า 6 เมษายน 2564