อะกีดะฮฺ : “สวรรค์” [EP. 10] : บุคคลที่ถูกระบุว่าได้เข้าสวรรค์

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
อะกีดะฮฺ : "สวรรค์" [EP. 10] : บุคคลที่ถูกระบุว่าได้เข้าสวรรค์
/

บรรยาย ณ มัสญิดบางปลา จ.สมุทรปราการ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน)

ประจำเดือนตุลาคม 2560

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง