อะกีดะฮฺ : “สวรรค์” [EP. 9] : เด็กๆ ที่ตายไป และจำนวนของผู้ที่ได้เข้าสวรรค์ในประชาชาตินี้

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
อะกีดะฮฺ : "สวรรค์" [EP. 9] : เด็กๆ ที่ตายไป และจำนวนของผู้ที่ได้เข้าสวรรค์ในประชาชาตินี้
/

บรรยาย ณ มัสญิดบางปลา จ.สมุทรปราการ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน)

ประจำเดือนกันยายน 2560

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง