อะกีดะฮฺ : เกาะฎอ เกาะดัร (การกำหนดของพระเจ้า) [EP.4]

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
อะกีดะฮฺ : เกาะฎอ เกาะดัร (การกำหนดของพระเจ้า) [EP.4]
/

บรรยาย ณ มัสญิดบางปลา จ.สมุทรปราการ
ประจำเดือนมิถุนายน 2561
(ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน)

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง