อัลมัซฮับ EP.35 : ในสมัยนี้ยังมีมุจญ์ตะฮิดหรือไม่ #2

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
อัลมัซฮับ EP.35 : ในสมัยนี้ยังมีมุจญ์ตะฮิดหรือไม่ #2
/

กิตาบ “อัลมัซฮับ” (ไม่ฮะรอมสังกัดมัซฮับ)
المذهب : اتو تياد حرام برمذهب
ของท่านชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัลมันดีลี ร.ฮ.

ดาวน์โหลดกิตาบอัลมัซฮับ

สถานที่ : บาแลอันนูร สะและมัด ซอยพัฒนาการ 20 แยก 10

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง