อัลมัซฮับ EP.47 : ไม่มีหลักฐานห้ามสังกัดมัซฮับ #8

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
อัลมัซฮับ EP.47 : ไม่มีหลักฐานห้ามสังกัดมัซฮับ #8
/

กิตาบ “อัลมัซฮับ” (ไม่ฮะรอมสังกัดมัซฮับ)
المذهب : اتو تياد حرام برمذهب
ของท่านชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัลมันดีลี ร.ฮ.
ดาวน์โหลดกิตาบอัลมัซฮับ
สถานที่ : บาแลอันนูร สะและมัด ซอยพัฒนาการ 20 แยก 10
ดาวน์โหลดไฟล์เสียง