อัล-หะบะชะฮฺ (เอธิโอเปีย) / อะญา / อะญาริยา

อิษยูบียา, อัล-หะบะชะฮฺ (إثيوبيا / الحبشة(เอธิโอเปีย)

ชื่อประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกาตะวันออก ติดทะเลแดง ตั้งอยู่ระหว่างซูดาน, เคนย่า, โซมาเลีย และจิบูตี มีพื้นที่ 1,221,900 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 53,200,000 คน มีเมืองหลวงคืออดิสอะบาบา และหมู่เกาะดะฮฺลักตรงข้ามชายฝั่งอริตาเรียขึ้นกันเอธิโอเปีย พลเมืองส่วนใหญ่เป็นชาวคริสต์ที่สังกัดคริสตจักรค็อปติก (ออธอดอกซ์)

ในปีค.ศ.1974 เกิดรัฐประหารโดยกลุ่มคณะทหารทำให้การปกครองโดยจักรพรรดิสิ้นสุดลง รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของเอธิโอเปียกำหนดให้เอธิโอเปียเป็นสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตย ปกครองโดยพรรคเดียว ในปีค.ศ.1987 และในปีค.ศ.1988 เอธิโอเปียทำข้อตกกลงสันติภาพกับโซมาเลีย สินค้าส่งออกที่สำคัญของเอธิโอเปียคือ เมล็ดกาแฟ ปศุสัตว์ น้ำตาล และเกลือ

ในเอธิโอเปียมีทะเลสาปอะสาล ที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 116 เมตร มีทะเลสาบตานาเป็นต้นกำเนิดของแน่น้ำไนล์สีน้ำเงิน


อะญา (أجا)

ชื่อเมืองในประเทศอียิปต์ในจังหวัดอัด-ดะเกาะฮฺลียะฮฺ ริมคลองชลประทานอัร-ริยาหฺ อัต-เตาฟีกียะฮฺ มีประชากรอาศัย 25,000 คน


อะญาริยา (Adjarskaja) (أجاريا)

adjarskaja

>

ชื่อสาธารณรัฐปกครองตนเองริมฝั่งทะเลดำในสาธารณรัฐจอร์เจีย มีพื้นที่ 3,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 375,000 คน มีเขตเมืองหลักชื่อบาฏูม เป็นแหล่งผลิตผลไม้รสเปรี้ยว ใบยาสูบ และชา