ฮูก่มการอยู่อาศัยในดินแดนกาฟิร | ตัฟซีร | ซูเราะฮฺอัน-นิสาอฺ | อายะฮฺที่ 97-100

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
ฮูก่มการอยู่อาศัยในดินแดนกาฟิร | ตัฟซีร | ซูเราะฮฺอัน-นิสาอฺ | อายะฮฺที่ 97-100
/

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 187-188 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ)

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

 สถานที่ :โรงเรียนอิสลามวนาลัย (เราเฎาะฮฺ) ซ.พัฒนาการ 20