เปอนาวัร E.P.80 กิตาบที่สาม บทที่ 4 อธิบายถึง เศาะบัรฺ (ความอดทน) #5/5 | หน้า 79-80

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
เปอนาวัร E.P.80 กิตาบที่สาม บทที่ 4 อธิบายถึง เศาะบัรฺ (ความอดทน) #5/5 | หน้า 79-80
/
เปอนาวัร บาฆี ฮาตี ; ประพันธ์โดย ชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัล-มัลดิลี
วิชาตะเซาวุฟ, อัคลาคอิสลาม
อ.อาลี เสือสมิง ผู้ถ่ายทอด