เปอนาวัร E.P.81 กิตาบที่สาม บทที่ 5 อธิบายถึง ชุโกรฺ (การรู้คุณ) #1/3 | หน้า 80-82

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
เปอนาวัร E.P.81 กิตาบที่สาม บทที่ 5 อธิบายถึง ชุโกรฺ (การรู้คุณ) #1/3 | หน้า 80-82
/
เปอนาวัร บาฆี ฮาตี ; ประพันธ์โดย ชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัล-มัลดิลี
วิชาตะเซาวุฟ, อัคลาคอิสลาม
อ.อาลี เสือสมิง ผู้ถ่ายทอด