เปอนาวัร E.P.86 กิตาบที่สาม บทที่ 6 อธิบายถึง อิคลาศ (ความบริสุทธิ์ใจ) #3/3 | หน้า 85-86

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
เปอนาวัร E.P.86 กิตาบที่สาม บทที่ 6 อธิบายถึง อิคลาศ (ความบริสุทธิ์ใจ) #3/3 | หน้า 85-86
/
เปอนาวัร บาฆี ฮาตี ; ประพันธ์โดย ชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัล-มัลดิลี
วิชาตะเซาวุฟ, อัคลาคอิสลาม
อ.อาลี เสือสมิง ผู้ถ่ายทอด