เปอนาวัร E.P.87 กิตาบที่สาม บทที่ 7 อธิบายถึง ตะวักกุล (การมอบหมาย) #1/3 | หน้า 86-87

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
เปอนาวัร E.P.87 กิตาบที่สาม บทที่ 7 อธิบายถึง ตะวักกุล (การมอบหมาย) #1/3 | หน้า 86-87
/
เปอนาวัร บาฆี ฮาตี ; ประพันธ์โดย ชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัล-มัลดิลี
วิชาตะเซาวุฟ, อัคลาคอิสลาม
อ.อาลี เสือสมิง ผู้ถ่ายทอด